Vill du också vara med och påverka och ha åsikter om framtidens produkter och tjänster? Då kan du delta i en undersökning och samtidigt få en monetär ersättning. Anmäl dig till vårt register så kan vi kontakta dig när vi genomför en studie där du ingår i målgruppen.

 
Kön